Legisign.org Logo

Kielitieteen päivät kautta aikojen

Tämä on luettelo suomalaisten kielitieteilijöiden vuotuisen pää­tapahtuman, Kielitieteen päivien historiasta. Tiedot perustuvat Kielitieteen päivien tiivistelmä- ja esitelmä­julkaisuihin, mutta vuosien 1972–76 osalta olen käyttänyt hyväkseni Fred Karlssonin juttua ”Kielitieteen päivien vaiheet 1972–2003”, Virittäjä 108: 3: 427–433 (julkaistu myös verkossa).

Kolmet ensimmäiset päivät kulkivat nimellä Lauseopin ja semantiikan päivät, mutta järjestysluvut juoksevat samoina sieltä saakka.

Päivät, joihin itse olen osallistunut, on merkitty vaaleanvihreällä taustavärillä.

 1. Tampere 23.–24.9.1972

  Kaikkien aikojen ensimmäiset Kielitieteen päivät olivat itse asiassa siis Lauseopin ja semantiikan päivät. Osanottajaluettelo oli tiivis ja vilisee myöhempien vuosien professoreja.

 2. Turku 6.–7.10.1973

  Toiset ”Lauseopin ja semantiikan päivät”; ensimmäiset Turussa järjestetyt Päivät.

 3. Oulu 5.–6.10.1974

  Kolmannet (ja viimeiset) ”Lauseopin ja semantiikan päivät”; ensimmäiset Oulussa järjestetyt Päivät.

 4. Jyväskylä 16.–17.1.1976

  Ensimmäiset Kielitieteen päivien nimellä järjestetyt Päivät. – Tapahtumasta on YouTubessa lyhyt video.

 5. Helsinki 11.–12.2.1977

  Ensimmäiset Helsingissä järjestetyt Päivät.

  Tiivistelmäjulkaisu: Kielitieteen päivät Helsingissä 11.–12. helmikuuta 1977. Esitelmien ja raporttien tiivistelmät. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Helsinki 1977.

 6. Joensuu 17.–18.2.1978

  Ensimmäiset Joensuussa järjestetyt Päivät.

  Tiivistelmäjulkaisu: Kielitieteen päivät Joensuussa 17. ja 18. helmikuuta 1978. Esitelmien tiivistelmät. Joensuun korkeakoulu, Joensuu 1978.

 7. Tampere 23.–24.2.1979

  Kierto palasi Tampereelle näillä seitsemänsillä Päivillä, ja kuten jäljempää huomataan, kierto vakiintui heti. Ensimmäiset uudistukset olivat vasta 31. Kielitieteen päivät Tallinnassa (mistä äänestettiin 30. Päivillä Joensuussa) sekä 35. Päivät Vaasassa.

  Esitelmäjulkaisu: Kielitieteen päivät Tampereella 23.–24.2.1979. Toim. Liisa Kurki-Suonio, Heikki Paunonen, Marja-Leena Piitulainen. Folia Fennistica & Linguistica 3. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, Tampere 1980.

 8. Turku 9.–10.2.1980

  Tiivistelmäjulkaisu: Kielitieteen päivät Turussa 9.–10.2.1980. Esitelmien tiivistelmät. Turun yliopisto, Turku 1980.

 9. Oulu 7.–8.2.1981

  Tiivistelmäjulkaisu: Kielitieteen päivät Oulussa 7.–8.2.1981. Esitelmien tiivistelmät. Oulun yliopiston kielten laitokset, Oulu 1981.

 10. Jyväskylä 13.–14.2.1982
 11. Helsinki 23.–24.3.1984

  Tiivistelmäjulkaisu: Kielitieteen päivät Helsingissä 23.–24. maaliskuuta 1984. Esitelmien ja raporttien tiivistelmät. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Helsinki 1984.

 12. Joensuu 15.–16.3.1985

  Tiivistelmäjulkaisu: 12. Kielitieteen päivät Joensuussa 15.–16.3.1985. Esitelmien referaatit. Joensuu yliopisto, humanistinen tiedekunta, Joensuu 1985.

 13. Tampere 21.–22.3.1986

  Tiivistelmäjulkaisu: Kielitieteen päivät Tampereella 21.–22.3.1986. Esitelmien referaatit. Tampere 1986.

 14. Turku 8.–9.5.1987

  Tiivistelmäjulkaisu: XIV kielitieteen päivät Turussa 8.–9.5.1987. Esitelmien lyhennelmät. Turku 1987.

 15. Oulu 13.–14.5.1988

  Esitelmäjulkaisu: XV kielitieteen päivät Oulussa 13.–14.5.1988. Toim. Heikki Nyyssönen, Olli Kuure. Acta Universitatis Ouluensis B 14, Oulu 1989.

 16. Jyväskylä 21.–22.4.1989
 17. Helsinki 20.–21.4.1990

  Ainakin toistaiseksi viimeiset muulloin kuin toukokuussa järjestetyt Kielitieteen päivät. Kielitieteen päivien ajankohdasta ei ole mitään yleispäätöstä tai edes -ohjetta, vaan järjestäjä ratkaisee sen itse. Näistä Helsingin vuoden 1990 Päivistä alkaen ajankohta on kuitenkin aina ollut toukokuu.

  Tiivistelmäjulkaisu: Kielitieteen päivät Helsingissä 20.–21. huhtikuuta 1990. Esitelmien tiivistelmät. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Helsinki 1990.

 18. Joensuu 9.–10.5.1991

  Esitelmäjulkaisu: Papers from the Eighteenth Finnish Conference of Linguistics. Studies in Languages 24. University of Joensuu, Joensuu 1991.

  Kieli, valta ja eriarvoisuus. Esitelmiä 18. kielitieteen päiviltä. Kieli 6. Toim. Tapani Lehtinen & Susanna Shore. Helsingin yliopiston suomen kielen laitos, Helsinki 1991.

 19. Tampere 8.–9.5.1992

  Esitelmäjulkaisu: 19. Kielitieteen päivät Tampereella 8.–9. toukokuuta 1992. Toim. Matti K. Suojanen ja Auli Kulkki-Nieminen. Folia Fennistica & Linguistica 16. Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja, Tampere 1993.

 20. Turku 7.–8.5.1993

  Tiivistelmäjulkaisu: 20. kielitieteen päivät 7.–8.5.1993 Turussa. Esitelmien tiivistelmät. Toim. Kalevi Wiik & Kaj Borg. Turun yliopisto, Turku 1993.

 21. Oulu 6.–7.5.1994

  Esitelmäjulkaisu: XXI kielitieteen päivät Oulussa 6.–7.5.1994. Toim. Riitta Kataja, Kristiina Suikkari. Acta Universitatis Ouluensis B 19, Oulu 1995.

 22. Jyväskylä 5.–6.5.1995

  Esitelmäjulkaisu: Kielten kuulossa. Kielitieteen päivät Jyväskylässä 5. ja 6.5.1995. Toim. Minna-Riitta Luukka, Aila Mielikäinen, Paula Kalaja. Korkeakoulujen kielikeskus, Jyväskylä 1996.

 23. Helsinki 24.–25.5.1996
 24. Joensuu 28.–29.5.1997

  Tiivistelmäjulkaisu: XXIV Kielitieteen päivät Joensuussa 28.–29 toukokuuta 1997. Esitelmien tiivistelmät. Toim. Jussi Niemi, Minna Hägg, Juhani Järvikivi & Marja Nenonen. Joensuun yliopisto, Joensuu 1997.

 25. Tampere 15.–16.5.1998

  Tiivistelmäjulkaisu: XXV Kielitieteen päivät Tampereella 15.–16.5.1998. Esitelmien tiivistelmät. Tampereen yliopisto, Tampere 1998.

 26. Turku 14.–15.5.1999

  Tiivistelmäjulkaisu: XXVI Kielitieteen päivät Turussa 14.–15.5.1999. Esitelmien tiivistelmät. Turun yliopisto, Turku 1999.

 27. Oulu 19.–20.5.2000

  Esitelmäjulkaisu: XXVII Kielitieteen päivät Oulussa 19.–20.5.2000. Toim. Helena Sulkala & Leena Nissilä. Acta Universatis Ouluensis B Humaniora 41. Oulun yliopisto, Oulu 2001.

 28. Jyväskylä 17.–19.5.2001

  Ensimmäiset kolmipäiväisinä järjestetyt Kielitieteen päivät. Ensimmäinen päivä oli varattu tieteellisten seurojen tapaamisille. Kolmipäiväisyys oli tässä vaiheessa ehdotus yleiseksi järjestelyksi, mutta se ei vakiintunut käytännöksi kuin vasta seuraavien Jyväskylässä järjestettyjen Kielitieteen päivien jälkeen (2009); tosin mitään päätöstä asiasta ei ole koskaan tehty, vaan kukin järjestäjä päättää Päivien keston yhä itse.

  Tiivistelmäjulkaisu: Kielten ja kielitieteen moninaisuus. XXVIII Kielitieteen päivät, Jyväskylä, 17.–19.5.2001. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä 2001.

 29. Helsinki 3.–4.5.2002

  Tiivistelmäjulkaisu: XXIX Kielitieteen päivät Helsingissä 3.–4.5.2002. Esitelmien tiivistelmät. Helsingin yliopisto, Helsinki 2002.

 30. Joensuu 15.–16.5.2003

  Kielitieteen juhlapäivillä – joiden sähköpostikutsut kiersivät alkuun onnettomasti valitulla vaikka historiallisesti oikealla nimellä ”XXX Kielitieteen päivät”! – äänestettiin Päivien kierron ulottamisesta Viroon heti seuraavana vuonna. Ajatuksen esittäneiden ideana oli luoda lähinnä suomalaisille (ja virolaisille) jatko-opiskelijoille helppo tilaisuus ”kansainvälisen” esitelmän pitämiseen.

  Esitelmäjulkaisu: Papers from the 30th Finnish Conference of Linguistics. Toim. Marja Nenonen, Studies in Languages 39. University of Joensuu, Joensuu 2004.

 31. Tallinna (VIRO) 6.–7.5.2004

  Ensimmäiset Suomen ulkopuolella järjestetyt Kielitieteen päivät. Viron ottaminen mukaan kiertoon tapahtui äänestyksellä edellisvuoden Joensuun Kielitieteen päivien yhteydessä (2003).

  Tiivistelmäjulkaisu: 31. keeleteaduse päevad. Tallinn, 6.–7.5.2004. Teesid. Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinn 2004.

 32. Tampere 19.–20.5.2005

  Esitelmäjulkaisu: XXXII Kielitieteen päivät Tampereella 19.–20.5.2005. Toim. Anneli Pajunen & Hannu Tommola. Tampere Studies in Language, Translation and Culture B 2, Tampereen yliopisto 2005.

 33. Turku 4.–5.5.2006
 34. Oulu 24.–25.5.2007
 35. Vaasa 23.–24.5.2008

  Ensimmäiset Vaasassa järjestetyt Päivät.

 36. Jyväskylä 14.–16.5.2009
 37. Helsinki 20.–22.5.2010
 38. Joensuu 25.–27.5.2011
 39. Tallinna (VIRO) 16.–18.5.2012

  Toiset Tallinnassa järjestetyt Päivät.

 40. Tampere 2.–4.5.2013
 41. Turku 8.–10.5.2014
 42. Vaasa 21.–23.5.2015

  Oulussa 17.–21.8.2015 järjestettävän XII Kansainvälisen fennougristikongressin takia Kielitieteen päivien kierrosta poikettiin ja järjestelyvuoro annettiin ennen aikojaan Vaasalle, jossa päivät järjestettiin nyt toista kertaa – ja samalla viimeisen kerran, koska vuotta myöhemmin Vaasan kielitieteen oppiaineet päätettiin siirtää Jyväskylän yliopistoon.

 43. Oulu 25.–27.5.2016
 44. Jyväskylä 18.–20.5.2017
 45. Helsinki 7.–9.5.2018
 46. Joensuu 16.–18.5.2019
 47. Tampere 5.–7.5.2021

  Lähes kaikki koronakeväänä 2020 järjestettäviksi aiotut päivät siirtyivät myöhemmäs, myös Tampereen Kielitieteen päivät, jotka lopulta pidettiin etäpäivinä vuotta myöhemmin.

 48. Turku 12.–14.5.2022

  Kahden koronavuoden jälkeen paluu lähikonferenssiin.

 49. Oulu 24.–26.5.2023
 50. Jyväskylä 6.–8.5.2024

  Viidennetkymmenennet Päivät!